0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K23 Cyber Euro League
Monaco (cyber)
۸۴
۵۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۹
۷۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۲
۶۶
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۹:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۰
۶۲
Monaco (cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Maccabi (cyber)
۵۹
۷۰
Monaco (cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۵
۷۹
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۴
۶۸
Monaco (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۶
۸۰
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۹
۷۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۵۸
۸۷
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۴
۸۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۹۰
۶۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۳
۸۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Monaco (cyber)
۷۲
۶۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۷
۸۳
Monaco (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Monaco (cyber)
۷۶
۸۰
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۴
۸۴
Monaco (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۷
۷۰
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۵
۶۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۹
۸۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۸:۳۵
Maccabi (cyber)
۲۵
۱۵
Crvena Zvezda (cyber)
inprogress
۲۱:۰۵
World
NBA 2K23 1x1
Michael Jordan
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۲۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۱:۰۵
LeBron James
۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۰:۰۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۰:۱۵
NIkola Jokic
۹
۱۲
Stephen Curry
Finished
۰۰:۲۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Kevin Durant
Finished
۰۰:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۰۰:۴۵
Kobe Bryant
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۰:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۰۱:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۱:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۱:۳۵
LeBron James
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۴۵
Jimmy Butler
۱۲
۱۴
Kevin Durant
Finished
۰۱:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۲:۰۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۱۵
Jimmy Butler
۲
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۲:۳۵
LeBron James
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۲:۴۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۵۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۳:۰۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۱۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۳:۲۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۳۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۴۵
Kevin Durant
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۴:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۵
Kevin Durant
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۴:۲۵
NIkola Jokic
۱۳
۱۵
Michael Jordan
Finished
۰۴:۳۵
LeBron James
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۴۵
Luka Doncic
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۰۴:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Kevin Durant
Finished
۰۵:۰۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۵:۲۵
Luka Doncic
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۵:۳۵
Kevin Durant
۸
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۴۵
LeBron James
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۵:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۶:۱۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۴
Stephen Curry
Finished
۰۶:۳۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۴۵
LeBron James
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۰۶:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۰۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۷:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۲۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۷:۳۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۷:۴۵
Kobe Bryant
۱۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۵۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۸:۰۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۱۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۲۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Kevin Durant
Finished
۰۸:۳۵
Luka Doncic
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۶
NIkola Jokic
Finished
۰۸:۵۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۰۵
Luka Doncic
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۹:۱۵
Stephen Curry
۱
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۹:۲۵
LeBron James
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۹:۳۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۹:۴۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Kevin Durant
Finished
۱۰:۰۵
LeBron James
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۱۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۲۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۰:۳۵
Michael Jordan
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۴۵
Joel Embiid
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۰:۵۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۱:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۱۱:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۱:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۱۱:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۱:۴۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۱:۵۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۲:۰۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۲:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۲:۲۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
LeBron James
Finished
۱۲:۳۵
Joel Embiid
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۲:۴۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۲:۵۵
LeBron James
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۰۵
NIkola Jokic
۷
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۱۳:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۳:۴۵
Luka Doncic
۱۴
۱۶
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۵۵
Kevin Durant
۱۴
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۰۵
LeBron James
۱۱
۹
Joel Embiid
Finished
۱۴:۱۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۴:۴۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۴:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۱۵:۰۵
LeBron James
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۵:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۱۵:۲۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۵:۳۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۵:۴۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۵:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۱۶:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۶:۱۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۶:۲۵
Kobe Bryant
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۳۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۶:۴۵
Stephen Curry
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۵۵
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Jimmy Butler
Finished
۱۷:۰۵
Kevin Durant
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۷:۱۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
Stephen Curry
Finished
۱۷:۲۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۳۵
Luka Doncic
۱۳
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۷:۴۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۷:۵۵
Joel Embiid
۹
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۸:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۱۸:۱۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۸:۲۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۸:۳۵
LeBron James
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۸:۴۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۸:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۹:۰۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۹:۱۵
LeBron James
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۹:۲۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۹:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۹:۴۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۹:۵۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۲۰:۰۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۴
LeBron James
Finished
۲۰:۱۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۲۰:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۲۰:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۲۰:۴۵
Kevin Durant
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۲۰:۵۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۰۵
LeBron James
۱۱
۸
NIkola Jokic
inprogress
۲۱:۱۵
Jimmy Butler
-
-
Luka Doncic
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
World
NBA 2K24 Cyber Championship
Houston Rockets (Cyber)
۱۳۱
۱۲۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۹۰
۹۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۰:۴۲